Skip to content

MANAGERS DIE
PROJECTEN REALISEREN

Next Ready Partners versterkt programma's en projecten met ondernemende
Project-, Programma-, Change en Interim Managers. Met veel ervaring en senioriteit zijn zij een sterke sparringpartner in het realiseren van business waarde.

Onze Missie

Next Ready Partners realiseert projecten op haar eigen wijze,
zodat het duurzame resultaten oplevert.

Onze Visie

Wij zijn ondernemende professionals, die overtuigd zijn van de waarde van het delen van kennis, mensgericht handelen, focus op kwaliteit en plezier in het werk. Onze partners hebben een passie voor het realiseren van projecten, in een team met gelijkgezinden. Wij versterken elkaar, op basis van gelijkwaardigheid, zonder dat de individuele partner zijn autonomie verliest.

Next Ready Partners is ervan overtuigd dat werkgeluk een belangrijke rol speelt in het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. Door onze mensgerichte aanpak en ruime ervaring kunnen we organisaties helpen hun doelstellingen te realiseren met blijvend resultaat. 

We doen dit in samenwerking met de klant en waar nodig ook andere partijen. Onze nuchtere en soms relativerende houding draagt sterk bij aan het eindresultaat. Door onze motivatie en gedrevenheid zetten we een stapje extra. Wij bouwen met onze klanten aan een vertrouwensrelatie, zodat we onze klanten breed kunnen ondersteunen. 

Next Ready Partners streeft er naar het aantal partners en dus de expertise gebieden uit te breiden zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Next Ready Partners wil de standaard in de markt worden voor organisaties die behoefte hebben aan hoogwaardig project-, programma-, change- en interim-management.

Inhoud

Wij geven advies met betrekking tot uw IT-processen, projecten, organisatieveranderingen en de ontwikkeling van mensen.

Proces

Wij managen uw complexe IT-projecten, programma's, projectporfolio of business transitie en realiseren de afgesproken resultaten.

Mens & organisatie

Wij zorgen er voor dat uw mensen mee kunnen in de verandering. We creëren de processen en structuren voor de continue verbetering.

Duurzaamheid borgen

Wij dragen onze kennis over aan uw mensen en zorgen voor blijvend resultaat door het coachen en ontwikkelen van de (project)leiders in uw organisatie.

Voor Wie Is Next Ready Partners?

Next Ready Partners is er voor ondernemers en organisaties die ervaring en senioriteit zoeken om meer uit een project of programma te halen. Met deskundigen die geen blad voor de mond nemen, flexibel opereren en focus houden op de realisatie van uw doelen!