Skip to content

Blog

Zo’n bondscoach is zo gek nog niet!

Next Ready Partners

27 december 2021

Het geheel overzien en ingrijpen waar nodig

Je kent het wel, de cartoon die laat zien hoe projecten wordt begrepen door verschillende rollen (binnen en buiten) de organisatie. Om je geheugen nog even op te frissen:

De vraag blijft natuurlijk: Hoe kunnen we iedereen binnen het projectteam eensgezind laten samenwerken om de doelen te behalen en tot het gewenste resultaat te komen? Er bestaan talloze modellen om antwoord te geven op deze vraag en leuk dat hier een boom wordt gebruikt, want het komt maar al te vaak voor dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

Zijlijn
Maar wat als er iemand aan de zijlijn staat, die bovenstaande afbeeldingen in samenhang overziet? Net zoals de bondcoach van het Nederlands voetbalelftal vanaf de zijlijn het geheel kan overzien en kan ingrijpen waar nodig, is het ook bij IT projecten handig om iemand aan de zijlijn te hebben die meekijkt en kan ingrijpen.

We weten dat een project (of doorlopende productontwikkeling) gebonden is aan een bepaald budget en resources en dat het altijd fijn is om binnen een bepaalde tijd tot resultaat te komen. We noemen het wel de duivelsdriehoek; snel en met weinig middelen tot een uitstekend resultaat komen, is meestal een utopie en daarom lopen de resources ook vaak uit de hand. Er bestaan gelukkig processen en hulpmiddelen om deze randvoorwaarden te bewaken.

Integrale kijk nodig
Maar hoe zit het met de kwaliteit en het daadwerkelijk opleveren van een resultaat, dat bijdraagt aan de bredere organisatiedoelen? Hoe gaan we het WK voetbal halen en winnen met ons team? Hoe zorgen we dat het team een wereldprestatie gaat leveren? De grootste uitdagingen draaien om drie pijlers: bedrijfsdoelen, ervaring en technologie. Een integrale kijk is nodig waarbij vanuit al deze perspectieven gekeken wordt. Belangrijk is verder dat projecten beginnen en eindigen bij de eindgebruiker: zijn ervaring blijft altijd centraal staan. Het publiek moet vermaakt worden met aantrekkelijk voetbal!

Daarnaast bestaan verschillende methodes en hulpmiddelen om de kwaliteit binnen een project te borgen. Deze hulpmiddelen betreffen onder andere:
  • Workshops waarbij bedrijfsdoelen, ervaring en technologie op een integrale manier worden behandeld. Een goede voorbereiding met de staf waarbij we kijken naar het doel, ervaring van spelers en de tactiek die we gaan hanteren.
  • Specifieke aandacht voor de competenties en samenstelling van het projectteam. Voor elke plek de beste speler.
  • Business analisten inzetten voor advisering over kwaliteitsaspecten en functionaliteit aan de product owner. Noem het de scouts en de stafleden die adviseren.
  • Kwaliteitseisen kwantificeren, wegen, aantoonbaar maken en toewijzen aan verantwoordelijken. Het aantal ballen, dat je goed moet passen of onderscheppen. Het aantal kilometers per wedstrijd, dat je moet afleggen om te voldoen.
  • Vastellen van kwaliteitseisen en documentatie in specifieke use cases. Wat te doen in specifieke spelsituaties. Wat wordt er dan van je verwacht.
  • Testen van ontwikkelde items a.d.h.v. specifiek opgestelde testplannen. Oefenwedstrijden, wat willen we daar zien, wanneer voldoet het spel aan de norm.
  • Iteraties waarbij ervaringen van alle belanghebbenden worden meegenomen voor de volgende ontwikkelstap. Nabespreking na elke wedstrijd, met als doel continue verbetering.
  • Een kwaliteitsmanager aanstellen voor het bewaken van de projectvoortgang, -kwaliteit, -financiën, -organisatie en -informatie. Een rol die een assistent-bondscoach goed kan vervullen.
  • Het projectteam is zich vaak bewust van bovenstaande hulpmiddelen. Echter, door veranderingen en de “waan van de dag” kunnen de einddoelen en beoogde kwaliteit weleens verloren gaan. Iemand aan de zijlijn, die de juiste vragen stelt en met een frisse blik de verschillende belangen doorgrond, is daarom zo gek nog niet. “It’s always the goals that are counting” aldus Van Gaal.