Skip to content

Diensten

High performing teams

Doel

Zijn we als team productief? Hebben mijn teamleden het gevoel dat ze erbij horen? Maken we plezier met elkaar? Leren we van elkaar en maken we elkaar beter? Komen we met creatieve oplossingen? Moet je één van de deze vragen met “nee” beantwoorden, dan is er ruimte voor verbetering binnen jullie team.

Dit is het

Een goed team kenmerkt zich door een diverse groep van mensen (qua expertise, achtergrond en persoonlijke voorkeuren), die samenwerken aan een gezamenlijk doel. Teamleden respecteren elkaar en voelen zich veilig. Ze zijn vrij om fouten te maken en afwijkende ideeën in te brengen, zonder dat daar consequenties aan worden verbonden. De sfeer in het team is open en oplossingsgericht. Teamleden durven zich kwetsbaar op te stellen en benutten ieders kwaliteiten. Zogenaamde ‘high performing teams’ weten wat er van ze wordt verwacht en werken samen vanuit het besef dat het geheel groter is dan de som der delen, waardoor er binnen het team positieve energie, werkplezier en succes ontstaat.

Zo werkt het

Next Ready Partners biedt zowel kortlopende als meer diepgaande team interventies aan. Bijvoorbeeld bij de start van een project of een voor teambuilding sessie kunnen we een snelle inventarisatie maken van jullie team, waarbij we inzicht geven in de samenstelling van het team. Ook gaan we dieper in op het doel van het team. We gebruiken vaak modellen zoals Belbin of Insight Discovery, maar sluiten net zo graag aan bij de modellen die binnen jullie organisatie al bekend zijn. Daarnaast bieden ook meer diepgaande trajecten aan, bijvoorbeeld het coachen van projectteams en management teams. Bij het coachen van zo’n team staan we langer stil bij diversiteit, onderlinge communicatie, effectief vergaderen, conflicthantering, persoonlijke bijdragen, constructief feedback geven, psychologische veiligheid en/of andere obstakels in de samenwerking.

Door deze aanpak

  • Hebben jullie binnen je team inzicht in elkaars talenten en persoonlijke voorkeuren.
  • Beschikt het team over een gemeenschappelijke taal waarmee het makkelijker is elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
  • Ontstaat er dynamiek en komt er energie vrij om beter met elkaar samen te werken en sneller resultaten te behalen.
  • Hebben jullie tools om de samenwerking zelf te evalueren en te werken aan continue verbetering.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Juul Mulder of Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Ik waardeerde het dat de project kick-off ook gedragsaspecten omvatte en hoe belangrijk mensen zijn als het erom gaat een project tot een succes te maken”
────
“De mix tussen interactie en de theoretische basis – ervaren trainers die in staat zijn om de theorie te bespreken en tot leven te brengen door hun ervaringen”
────
“Hartelijk dank voor de prettige manier waarop je het team meeneemt en confronteert.”

Doelgroep

(Project) managers, leidinggevenden, management teams. Iedereen die wil weten hoe ze met meer plezier, effectiever kunnen samenwerken en daarmee het succes van hun project, afdeling of organisatie kunnen vergroten.