Skip to content

Diensten

Klaar voor veranderen scan

Doel

Dat er zaken veranderen in de organisatie hoort bij een project of programma. Soms zijn de veranderingen kleine verbeteringen, soms zijn de veranderingen meer fundamenteel en hebben ze echt impact op de werkwijze van medewerkers. Jullie zijn bezig met een mooi verbetertraject, de zaken lijken goed geregeld, maar toch wil je meer zekerheid. Is de organisatie echt klaar voor de komende verandering? Next Ready Partners heeft hiervoor een speciale scan ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in welke aspecten goed gaan en waar het beter moet.

Dit is het

De ‘Klaar voor veranderen scan’ maakt snel duidelijk hoe belangrijke stakeholders en jullie medewerkers aankijken tegen de komende verandering. Dit kan zijn een nieuw systeem, nieuwe processen, een nieuw product of een hele nieuwe manier van werken. We kijken naar jullie doelstellingen, leiderschap en commitment, de mate waarin verschillende onderdelen van de organisatie zijn voorbereid en de manier waarop de verandering structureel wordt geborgd. We geven een helder beeld van de huidige situatie en advies met betrekking tot de verbeterpunten.

Zo werkt het

De scan start met een intake bij de opdrachtgever van het project of programma. Hierbij bespreken we welke doelen jullie willen realiseren en welke risicogebieden we herkennen met elkaar. Daarna spreken we een aantal direct betrokken stakeholders en doen we een digitale uitvraag bij overige medewerkers. De uitkomsten geven inzicht in de onderdelen die goed gaan en de onderdelen waar julie aan moeten werken om de organisatie nog beter voor te bereiden op de komende verandering. Op basis van onze ervaring gebruiken we vijf invalshoeken:

  1. Leiderschap – zijn leidinggevenden voldoende voorbereid?

  2. Organisatie impact – hoe wordt dit ingeschat en klopt dat met de werkelijkheid?

  3. Communicatie – is de communicatie naar alle groepen medewerkers effectief?

  4. Transitie – zijn medewerkers voldoende voorbereid op de verandering ?

  5. Continue verbeteren – zijn processen en besturing voldoende ingeregeld?

Na deze scan

  • Hebben jullie inzicht in de verbeterpunten voor het project of programma en een advies om deze verbeterpunten aan te pakken.
  • Kunnen jullie dat advies implementeren, met of zonder onze hulp.
  • Hebben jullie een methode om vaker in projecten of programma’s toe te passen.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“NRP heeft een scan uitgevoerd voor de implementatie van ons nieuwe ERP systeem. De uitkomsten waren de directe aanleiding om de live-gang uit te stellen. Hoewel we dachten alles onder controle te hebben waren afdelingen en medewerkers echt nog onvoldoende voorbereid en onvoldoende getraind. Livegang doorzetten zou een catastrofe geweest zijn. Blij dat we dat hebben kunnen voorkomen.”

────

“Wij hadden een goed programma lopen, met veelbelovende resultaten. Er gingen echt heel veel dingen ook gewoon goed. Toch maakte de scan van NRP duidelijk dat een aantal zaken beter moesten. Zo konden we gefundeerd en geïnformeerd, op basis van de perceptie van de nieuwe gebruikers, tijdig bijsturen. Een goed programma werd nog beter!”

Doelgroep

Opdrachtgevers en programma-managers, die willen weten of de organisatie klaar is voor de komende verandering.