Skip to content

Services

Leadership development

Doel

Bij grote, complexe projecten en programma’s gebeurt er van alles in uw organisatie. Systemen en structuren veranderen, werkprocessen gaan op de schop en mensen moeten andere manieren van werken aanleren. Als gevolg hiervan merkt u, dat uw eigen mensen onvoldoende ervaring hebben om deze meer complexe projecten of programma’s te managen. En dat leiders in uw organisatie onvoldoende weten, wat er van hen verwacht wordt in deze verandering en daarom hun rol niet kunnen pakken. Dit resulteert in gebrek aan richting en keuzes, weinig draagvlak, onvoldoende voortgang en ontoereikend resultaat. Wij zorgen samen met uw leiders voor meer impact, door hen bewust te maken van hun rol en te leren om leiding te geven aan de verandering.

Dit is het

Leiderschapsontwikkeling is een verzamelterm voor veel verschillende interventies. Bij Next Ready Partners (NRP) ligt onze focus op leiderschap in projecten, programma’s en daar omheen. Wij begeleiden uw mensen ‘on-the-job’, in het programma, of ze volgen een deel van ons curriculum in de NRP-Academy. We nemen hen mee in onze aanpak en -tools. We delen onze kennis en vooral onze praktijkervaring. Dat geldt ook voor de leiders in uw organisatie. We kunnen hen coachen in hun rol als project sponsor, stuurgroeplid, directielid, verandermanager en people manager.

Zo werkt het

Met iedere (project)leider, die zich verder wil ontwikkelen hebben wij een persoonlijk intake, eventueel aangevuld met een 360-graden feedback. Vervolgens worden focusgebieden voor ontwikkeling besproken, meetpunten voor succes en persoonlijke (leer)voorkeuren. Op basis hiervan stellen wij een maatwerktraject voor. In dit maatwerktraject worden zoveel mogelijk de lopende projecten en programma’s in de organisatie meegenomen en de mogelijkheid om ‘on-the-job’ te leren, dan wel het geleerde direct in de praktijk te brengen.
Naast individuele trajecten zijn er ook teamtrajecten mogelijk.

Hierna

  • Hebben de project- en programmaleiders meer inzicht in alle aspecten van programma- en verandermanagement.
  • Hebben de project- en programmaleiders voldoende bagage voor komende programma’s.
  • Hebben leiders in de organisatie meer inzicht in de verschillende rollen en wat die van je vragen bij programmamanagement en organisatieverandering.
  • Zijn leiders beter in het toepassen van de theorie in de praktijk.
  • Heeft de organisatie beter presterende (project)teams.
  • Worden de project- en programmaresultaten geborgd in de organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De theorie van de ontwikkelniveaus maakt dat je meer ziet en herkent in de praktijk.”

────

“Ik heb ook meer over mezelf geleerd. Het heeft me veel bewuster gemaakt van mijn manier van leidinggeven.”

────

“De online coachingsessies waren heel nuttig, omdat we echte situaties uit de praktijk konden bespreken.”

────

“De follow-up calls waren heel fijn. Ze maakten de slag van theorie naar praktijk en plaatsten dingen in perspectief.”

────

“De positieve energie en bijdrage van de Next Ready partner maakt een groot verschil.”

Doelgroep

(Project) Leiders met onvoldoende ervaring op het gebied van complexe projecten, programma’s en organisatieverandering.