Skip to content

Klantcase

Organisatie gered

Probleem

Verlieslatend onderdeel van een beursgenoteerd bedrijf, redden van faillissement. Deze organisatie, van ruim 120 medewerkers met verschillende activiteiten in de IT-sector, kon geen succesvolle strategie voor de toekomst ontwikkelen en realiseren.

Peter was verantwoordelijk voor dit project en heeft als interim-directeur de totale omwenteling van verliesgevend naar winstgevend geleid. Leiderschap en overtuiging alsmede sterke change management vaardigheden zijn ingezet door Peter. Motiveren en inspireren zorgden voor een sterke “can-do mentaliteit”, wat het succes mogelijk maakte.

Aanpak

Na analyse van de gehele organisatie en haar business propositie is een nieuwe strategie opgesteld.  Allereerst werd het vertrouwen in eigen kunnen hersteld. Het gehele team werd van de juiste en meest actuele informatie voorzien. Deze transparantie en de mogelijkheid om mee te denken en te doen, zorgde voor de juiste mentaliteit en sfeer, die nodig was om de veranderingen door te voeren.  Kernactiviteiten werden opnieuw gedefinieerd en kwalitatief sterk verbeterd. Activiteiten die niet pasten in de nieuwe strategie, zijn geoptimaliseerd en verkocht. Lopende projecten zijn afgerond en andere activiteiten stopgezet. In de laatste fase werd deze unit succesvol geïntegreerd in een bestaande unit van hetzelfde beursgenoteerde bedrijf.

Bereikte resultaten

Zonder reorganisatiebudget werd na drie kwartalen al zwarte cijfers geschreven, twee kwartalen voor op de planning. Bij aanvang werd dit probleem als het meest kritieke in de organisatie gezien door de RvC. Na integratie met een bestaande unit groeide dit onderdeel explosief en werd een van de meest winstgevende onderdelen. De sfeer in de organisatie was veel positiever dan voorheen, zodat verder professionalisering mogelijk werd.

Doorslaggevend in dit project

Cruciaal was de analyse van de business propositie en het herstellen van de trots van de organisatie.  Er was geen focus en geen duidelijke visie wat wel en wat niet te doen. De nieuwe propositie opstellen en implementeren was van levensbelang, alsmede het vertrouwen herstellen in de eigen capaciteiten. Hierbij was change management essentieel. Door de gehele staf te motiveren en een helder doel te geven, werd de benodigde focus verkregen.