Skip to content

Diensten

Pre-implementatie review

Doel

Een implementatie van een IT-oplossing is een belangrijke verandering in elke organisatie. Voordat een nieuw systeem in gebruik wordt genomen, wil je zeker weten dat het voldoet aan jullie eisen en wensen en dat de organisatie klaar is voor de verandering. Ook verwacht jouw accountant een toegenomen mate van betrouwbaarheid en zekerheid. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor het inrichten van de juiste controle mechanismen in het nieuwe systeem en het slagen van een IT implementatie? Spelen bij jullie vragen als: Draagt het systeem voldoende bij aan de bedrijfsstrategie? Is de gegevensverwerking betrouwbaar? Hebben we het systeembeheer op orde? Is de organisatie klaar voor verandering? Dan geeft een externe review een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de implementatie. Bij een goed resultaat kunnen jullie met vertrouwen de implementatie afronden en ‘live’ gaan.

Dit is het

Een pre-implementatie review van NRP is een onafhankelijke beoordeling van de inrichting van het systeem, de beheersprocessen en de beheersmaatregelen. Aan de hand van onze ‘best practice’ financiële en logistieke raamwerken toetsen we de inrichting van het nieuwe systeem. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om met vertrouwen het nieuwe systeem in gebruik te nemen. We maken zichtbaar welke waarborgen zijn gesteld, welke nog ontbreken, welke risico’s bestaan en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij implementatie van een bedrijfskritieke IT-oplossing is het belangrijk om vertrouwen te hebben in de relevante processen, dataverwerking en adoptie. Personen vanuit verschillende functies hebben een belang bij de implementatie van een systeem. De belangen vanuit bijvoorbeeld operatie, IT-beheer en de financiële afdeling kunnen verschillen en het is daarom lastig een integraal beeld te vormen over risico’s en de meest optimale inrichting van een systeem. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevante documentatie bouwen we ons beeld op van de situatie en de stappen, die nog nodig zijn om tot een betrouwbaar systeem te komen. We acteren als een kritische partner. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van bewezen standaarden en raamwerken. Onze review uitkomsten worden met de belangrijkste stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in risico’s en de nodige stappen om de implementatie succesvol af te ronden.

Na dit assessment

  • Heb je inzicht in de status en kwaliteit van het implementatieproces.
  • Heb je inzicht in de belangrijkste procesrisico’s en hoe je deze (geautomatiseerd) kunt beperken.
  • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en aanbevolen maatregelen (op basis van industrie standaarden) met je gedeeld.
  • Heb je een overzicht van de relevante IT-controles die nodig zijn om te zorgen voor een veilig en effectief IT-beheer.
  • Zal het vertrouwen in de verandering en het gebruik van het nieuwe systeem vergroot zijn.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Ferry van der Ende en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 28 23 55 49
ferry.van.der.ende@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

 

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking.