Skip to content

Services

Project portfolio management

Doel

Wat verstaan we onder project portfolio management (PPM), ook bekend als portfolio management? Voor Next Ready Partners gaat het om het beheer van projectvoorstellen, projecten en programma’s om bredere bedrijfsinitiatieven te verwezenlijken. Project portfolio management helpt bij het plannen van toekomstige projecten door directieleden beter inzicht te geven waar de beste investeringen gedaan kunnen worden. Bovendien helpen project portofolio processen u om hiaten in de huidige projectportefeuille te vinden of de huidige projecten te identificeren die een belemmering kunnen vormen voor het voltooien van een toekomstig project.

Een voorbeeld om het bovenstaande te verduidelijken. Programmamanagers leiden gelijksoortige projecten, terwijl portfoliomanagers volledig niet aan elkaar gerelateerde projecten kunnen beheren. Een IT-programmamanager kan bijvoorbeeld een ERP-implementatie en een BI-implementatie beheren. Hoewel het verschillende projecten zijn, kunnen ze gebruik maken van vergelijkbare middelen en er baat bij hebben als ze door dezelfde persoon worden beheerd.

Een portfoliomanager kan een software-implementatieprogramma beheren naast zijn inhoudelijke marketingprogramma. Hoewel deze twee programma’s elkaar qua middelen misschien niet veel overlappen, is het toch belangrijk om ze samen te beschouwen bij het plannen van de toekomst van het bedrijf. Het is belangrijk op te merken dat een portfoliomanager naast een project ook een programma kan beheren, of misschien zelfs meerdere portfolio’s.

Een pre-implementatie review van NRP is een onafhankelijke beoordeling van de inrichting van de systeem inrichting, beheersprocessen inclusief beheersmaatregelen. Aan de hand van onze ‘best practice’ financiële en logistieke raamwerken toetsen we inrichting van het nieuwe systeem. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om met vertrouwen het nieuwe systeem in gebruik te nemen. We maken zichtbaar welke waarborgen zijn gesteld, welke nog ontbreken, welke risico’s bestaan en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij implementatie van een bedrijfskritieke IT-oplossing is het belangrijk om vertrouwen te hebben in de relevante processen, dataverwerking en adoptie. Personen vanuit verschillende functies hebben een belang bij de implementatie van een systeem. De belangen vanuit bijvoorbeeld operatie, beheer en de finance afdeling kunnen verschillen en het is daarom lastig een integraal beeld te vormen over risico’s en de meest optimale inrichting van een systeem. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van de situatie en de nodige stappen om tot een betrouwbaar systeem te komen. We acteren als een kritische partner. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van bewezen standaarden en raamwerken. Onze review uitkomsten worden met de belangrijkste stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in risico’s en de nodige stappen om de implementatie succesvol af te ronden.

Hierna

  • Heb je inzicht in de status en aanpak van het implementatieproces. 
  • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en aanbevolen maatregelen op basis van industrie standaarden met je gedeeld. 
  • Zorgen we ervoor dat er waarborgen zijn om risico’s rondom systeembeheer te mitigeren. 
  • Zal het vertrouwen in de verandering en toepassing van het nieuwe systeem vergroot zijn. 

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking.