Skip to content

Diensten

Project en programma management

Doel

De termen project en programma worden vaak door elkaar gebruikt. Het doel van een enkelvoudig programma is anders dan het doel van een wat uitgebreider programma. Bij een project gaat het om het behalen van een concreet, helder omschreven resultaat, zoals een brug, een website, een nieuwe versie van een systeem. Binnen tijd, budget en kwaliteit opleveren en oh wee als er wijzigingen zijn. Dan gaan de alarmbellen af en moet worden bijgestuurd om toch binnen tijd, budget en kwaliteit te kunnen leveren. Of er nu Agile/scrum gewerkt wordt of niet, er moet worden geleverd.

Bij een programma gaat het om de realisatie van toegevoegde waarde op lange termijn, het bijdragen aan de strategie van de organisatie, zoals betere efficiency, hogere marges, hogere klanttevredenheid. Programmamanagers overzien en coördineren de verschillende projecten en andere strategische initiatieven in een organisatie met een gezamenlijk doel. De programmamanager heeft ruimte in de realisatie van de strategische voordelen, zolang hij het vertrouwen heeft van de stakeholders en de sponsor. Maar vergis je niet, ook hier moeten wel degelijk daadwerkelijk, toegevoegde meetbare resultaten worden geleverd.

Dit is het

Om projecten en programma’s te sturen en de kans op realisatie zo groot mogelijk te maken moet een goede governance structuur worden ingeregeld. Daarbij komt dat sturen op sleutel indicatoren (KPI’S) of metrics goed afgesproken moet worden. Om enkelvoudige projecten te sturen kijken we dan vooral naar tijd, geld en kwaliteit. Ook wel de duivelsdriehoek genoemd. Want het is niet eenvoudig te bepalen welke van drie het belangrijkste is voor een specifiek project.

Bij programma’s gebruiken we ook andere indicatoren, zoals, de kwaliteit van het plan, stakeholder betrokkenheid, zijn doelen opgenomen in de jaarplannen van de teams, worden sleutelfiguren voldoende vrijgemaakt, blijft een sponsor tot het einde van het programma of wisselt dat gedurende het project, is er aandacht voor verandermanagement en hoe wordt dat ingevuld, etc. Indien er Agile gewerkt wordt is er sprake van continue verbeteren. Na het opleveren van een werkpakket gaat het projectteam immers evalueren en verbeteren.

Het sturen van wat meer complexe programma’s vraagt om een samenhangende set van indicatoren die op elk moment inzicht geven in de stand van zaken. Zo wordt men ook uitgedaagd na te denken over meetbare, concrete projectresultaten en sturing daarop. Bij NRP worden ervaringen uitgewisseld, leert men van elkaar en worden moeilijke situaties met een team van experts besproken.

Zo werkt het

Bij een assessment is het belangrijk om te weten waarom projecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren, de symptomen achter deze mislukte projecten tijdig te herkennen en oorzaken aan te pakken. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van jouw project en organisatie. We acteren als een kritische vriend. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons project assessment en ons advies wordt met de belangrijkste project stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in de status van het project en tevens concrete vervolgacties om met vertrouwen het project succesvol af te ronden.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking.