Skip to content

Diensten

Project assessment

Doel

Projecten kosten veel tijd, geld en energie van een organisatie. Als alles goed gaat maakt de organisatie een belangrijke stap, maar de gevolgen als het niet goed gaat zijn groot. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor het slagen van een belangrijk project? Spelen bij jullie vragen als: Kunnen we dit zelf? Zijn we niet te veel afhankelijk van de leverancier? Hebben we de risico’s onder controle? Kan ons project goedkoper? Kan de voorspelbaarheid van de planning worden vergroot? En worden de door ons verwachte voordelen wel gerealiseerd? Dan is een externe ‘dwarskijker’ of ‘meedenker’ geen overbodige luxe.

Dit is het

Een project assessment van NRP is een onafhankelijke beoordeling van jullie project waarmee jullie informatie krijgen over de status van het project of programma. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om het project verder te helpen. We maken zichtbaar wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij een assessment is het belangrijk om te weten waarom projecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren, de symptomen achter deze mislukte projecten tijdig te herkennen en oorzaken aan te pakken. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van jouw project en organisatie. We acteren als een kritische vriend. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons project assessment en ons advies wordt met de belangrijkste project stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in de status van het project en tevens concrete vervolgacties om met vertrouwen het project succesvol af te ronden.

Na dit assessment

  • Heb je inzicht in waar je project staat en hoeveel tijd het nog gaat kosten.
  • Heb je inzicht in de belangrijkste projectrisico’s en hoe je deze kunt beperken.
  • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en mogelijke projectinterventies met je gedeeld.
  • Zorgen we ervoor dat er waarborgen komen om de kwaliteit van de meest belangrijke projectprocessen en projectdeliverables te verbeteren.
  • Zal het vertrouwen in het succes van jullie project vergroot zijn en ben je in staat om een snellere en goedkopere projectoplevering te realiseren.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De ERP implementatie bleek complexer dan vooraf voorzien. Dit was reden om de implementatie stil te leggen en over te gaan tot een heroverweging van uitgangspunten en aanpak. Het stilleggen gaf aanleiding tot een afwaardering van € 18 miljoen, een gedeelte van het tot dan toe geïnvesteerde bedrag. Na het assessment hebben we de governance aangepast en zijn we met minder mensen verder gegaan. Door deze interventies hebben we het project weer op de rails gekregen.”

────

“Ik wil jullie van mijn kant bedanken voor jullie inbreng en inzet. NRP heeft er aan bijgedragen dat het proces weer op gang is gekomen en dat er uiteindelijk met succes is geïmplementeerd.”

────

“Zonder jullie interventies waren we nooit zover geweest als we nu zijn. Bedankt!”

Doelgroep

 Project sponsoren, stuurgroepleden en programmaleiders, die willen weten hoe hun project ervoor staat en hoe ze het succes van hun project kunnen vergroten.