Skip to content

Executive coaching

Services

Executive coaching

Doel

Bent u een leider in een organisatie en wilt u zich verder ontwikkelen, maar weet u niet hoe? Loopt u tegen zaken aan, die u niet goed kunt bespreken met uw collega’s, maar waar u wel iets mee moet? Zou u hulp kunnen gebruiken bij het structureren van uw gedachten, maar heeft u niemand in uw directe omgeving, die daar geschikt voor is?
Soms is het ‘lonely at the top’ en dat maakt het lastig om te sparren, te praten over onzekerheden of om hulp te vragen bij uw persoonlijke groei en ontwikkeling als leider in een organisatie. In dat geval is executive coaching iets voor u.

Dit is het

Executive coaching is een vorm van één-op-één coaching voor leiders in organisaties. Executive coaching is erop gericht deze leider te helpen leren op een manier, die hem of haar in staat stelt daarna te blijven groeien. Het is gebaseerd op vragen stellen in plaats van vertellen, op het uitlokken van gedachten in plaats van het geven van advies en op het verantwoordelijk houden van een persoon voor zijn of haar eigen doelen. De coach helpt u gestructureerd te reflecteren, inzichten te verkrijgen, opties te onderzoeken, risico’s af te wegen, competenties te ontwikkelen, actie te ondernemen en te evalueren. Hierbij maakt de coach gebruik van uw sterke punten, kennis, ervaring, intuïtie, netwerk en creativiteit.

Zo werkt het

We beginnen met een persoonlijke kennismaking en intake. Hierin bespreken we de coachingsfocus en -doelen, de werkwijze van de coach en een aantal praktische zaken, zoals locatie, duur en frequentie van de coachingsgesprekken. Indien mogelijk is bij de start ook een derde persoon aanwezig, die de opdrachtgever vertegenwoordigt en de doelstellingen vanuit organisatieperspectief waarborgt.

Daarna vervolgen we dit eerste gesprek met een korte coachingssessie. Zo kunt u direct ervaren of onze manier van werken en de aan u voorgestelde coach aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Is dit het geval, dan zetten wij de coachingsovereenkomst op papier en sturen die samen met een offerte naar u toe.

Bij akkoord gaan we verder met het coachingstraject. Gemiddeld duurt een coachingstraject 5 à 6 gesprekken en ieder gesprek duurt tussen de 1,5 en 2 uur. De doorlooptijd is meestal een half jaar, maar het traject kan op ieder moment gestopt worden (bijvoorbeeld wanneer we eerder de doelstellingen hebben bereikt of wanneer u onvoldoende progressie ervaart). Ieder coachingsgesprek start met het formuleren van concrete doelen en eindigt met acties, die u gaat uitvoeren of uitproberen in de praktijk. Daar komt de coach in het volgende gesprek dan weer op terug. Ook houdt de coach de progressie m.b.t. de overall doelstellingen in de gaten. Indien van toepassing kan er tijdens het traject gebruik worden gemaakt van persoonlijke rapportages, zoals Insights Discovery, 360˚ feedback of andere instrumenten, die uw inzicht in uzelf en uw functioneren kunnen vergroten.

Na afloop evalueren we het traject met dezelfde personen als waarmee we de intake hebben gedaan. Dit gebeurt op basis van de coachingsovereenkomst. De inhoud van de coachingsgesprekken is strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

Hierna

  • Zijn uw persoonlijke doelstellingen behaald, zoals overeengekomen tijdens de intake.
  • Is uw zelfinzicht en zelfvertrouwen gegroeid.
  • Heeft u manieren geleerd om uitdagingen in uw werk constructief op te pakken en te blijven groeien in uw rol als leider.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Als directeur ben je vaak eenzaam in het nemen van beslissingen of het beoordelen van situaties. De coach hielp me om mijn gedachten te structureren en een strategie te creëren om met een situatie om te gaan. Ook hielp ze me complexere gesprekken met medewerkers voor te bereiden – voorbereiding op het niveau van resultaten en argumenten.”

────

“De tijd nemen om mij te begrijpen – de ui in mijn hoofd af te pellen – ik was onder de indruk van het vermogen van de coach om mijn input samen te vatten en te helpen mijn opties te verkennen, door het stellen van vragen, die mij aan het denken zetten.”

────

“Belangrijk bijkomend resultaat is dat ik me zekerder voel als directeur. Door mijn observaties met de coach te bespreken, leerde ik dat ik kon vertrouwen op mijn ideeën over de ontwikkeling van de organisatie en leerde ik dat ik in staat ben om met lastige situaties om te gaan en deze tot een goed einde (resultaat) te brengen.”

────

“Ik ben onder de indruk van het verschil dat een buitenstaander in mijn organisatie kan maken in slechts 3 sessies.”

Doelgroep

Leiders in organisaties, die verder willen groeien, willen sparren en/of aan enkele persoonlijke ontwikkelpunten willen werken met een externe coach.