High performing teams

Diensten

High performing teams

Doel

Zijn we als team productief? Hebben mijn teamleden het gevoel dat ze erbij horen? Maken we plezier met elkaar? Leren we van elkaar en maken we elkaar beter? Komen we met creatieve oplossingen? Moet je één van de deze vragen met “nee” beantwoorden, dan is er ruimte voor verbetering binnen jullie team.

Dit is het

Een goed team kenmerkt zich door een diverse groep van mensen (qua expertise, achtergrond en persoonlijke voorkeuren), die samenwerken aan een gezamenlijk doel. Teamleden respecteren elkaar en voelen zich veilig. Ze zijn vrij om fouten te maken en afwijkende ideeën in te brengen, zonder dat daar consequenties aan worden verbonden. De sfeer in het team is open en oplossingsgericht. Teamleden durven zich kwetsbaar op te stellen en benutten ieders kwaliteiten. Zogenaamde ‘high performing teams’ weten wat er van ze wordt verwacht en werken samen vanuit het besef dat het geheel groter is dan de som der delen, waardoor er binnen het team positieve energie, werkplezier en succes ontstaat.

Zo werkt het

Next Ready Partners biedt zowel kortlopende als meer diepgaande team interventies aan. Bijvoorbeeld bij de start van een project of een voor teambuilding sessie kunnen we een snelle inventarisatie maken van jullie team, waarbij we inzicht geven in de samenstelling van het team. Ook gaan we dieper in op het doel van het team. We gebruiken vaak modellen zoals Belbin of Insight Discovery, maar sluiten net zo graag aan bij de modellen die binnen jullie organisatie al bekend zijn. Daarnaast bieden ook meer diepgaande trajecten aan, bijvoorbeeld het coachen van projectteams en management teams. Bij het coachen van zo’n team staan we langer stil bij diversiteit, onderlinge communicatie, effectief vergaderen, conflicthantering, persoonlijke bijdragen, constructief feedback geven, psychologische veiligheid en/of andere obstakels in de samenwerking.

Door deze aanpak

 • Hebben jullie binnen je team inzicht in elkaars talenten en persoonlijke voorkeuren.
 • Beschikt het team over een gemeenschappelijke taal waarmee het makkelijker is elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
 • Ontstaat er dynamiek en komt er energie vrij om beter met elkaar samen te werken en sneller resultaten te behalen.
 • Hebben jullie tools om de samenwerking zelf te evalueren en te werken aan continue verbetering.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Juul Mulder of Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Ik waardeerde het dat de project kick-off ook gedragsaspecten omvatte en hoe belangrijk mensen zijn als het erom gaat een project tot een succes te maken”
────
“De mix tussen interactie en de theoretische basis – ervaren trainers die in staat zijn om de theorie te bespreken en tot leven te brengen door hun ervaringen”
────
“Hartelijk dank voor de prettige manier waarop je het team meeneemt en confronteert.”

Doelgroep

(Project) managers, leidinggevenden, management teams. Iedereen die wil weten hoe ze met meer plezier, effectiever kunnen samenwerken en daarmee het succes van hun project, afdeling of organisatie kunnen vergroten.

Klaar voor veranderen scan

Diensten

Klaar voor veranderen scan

Doel

Dat er zaken veranderen in de organisatie hoort bij een project of programma. Soms zijn de veranderingen kleine verbeteringen, soms zijn de veranderingen meer fundamenteel en hebben ze echt impact op de werkwijze van medewerkers. Jullie zijn bezig met een mooi verbetertraject, de zaken lijken goed geregeld, maar toch wil je meer zekerheid. Is de organisatie echt klaar voor de komende verandering? Next Ready Partners heeft hiervoor een speciale scan ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in welke aspecten goed gaan en waar het beter moet.

Dit is het

De ‘Klaar voor veranderen scan’ maakt snel duidelijk hoe belangrijke stakeholders en jullie medewerkers aankijken tegen de komende verandering. Dit kan zijn een nieuw systeem, nieuwe processen, een nieuw product of een hele nieuwe manier van werken. We kijken naar jullie doelstellingen, leiderschap en commitment, de mate waarin verschillende onderdelen van de organisatie zijn voorbereid en de manier waarop de verandering structureel wordt geborgd. We geven een helder beeld van de huidige situatie en advies met betrekking tot de verbeterpunten.

Zo werkt het

De scan start met een intake bij de opdrachtgever van het project of programma. Hierbij bespreken we welke doelen jullie willen realiseren en welke risicogebieden we herkennen met elkaar. Daarna spreken we een aantal direct betrokken stakeholders en doen we een digitale uitvraag bij overige medewerkers. De uitkomsten geven inzicht in de onderdelen die goed gaan en de onderdelen waar julie aan moeten werken om de organisatie nog beter voor te bereiden op de komende verandering. Op basis van onze ervaring gebruiken we vijf invalshoeken:

 1. Leiderschap – zijn leidinggevenden voldoende voorbereid?

 2. Organisatie impact – hoe wordt dit ingeschat en klopt dat met de werkelijkheid?

 3. Communicatie – is de communicatie naar alle groepen medewerkers effectief?

 4. Transitie – zijn medewerkers voldoende voorbereid op de verandering ?

 5. Continue verbeteren – zijn processen en besturing voldoende ingeregeld?

Na deze scan

 • Hebben jullie inzicht in de verbeterpunten voor het project of programma en een advies om deze verbeterpunten aan te pakken.
 • Kunnen jullie dat advies implementeren, met of zonder onze hulp.
 • Hebben jullie een methode om vaker in projecten of programma’s toe te passen.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“NRP heeft een scan uitgevoerd voor de implementatie van ons nieuwe ERP systeem. De uitkomsten waren de directe aanleiding om de live-gang uit te stellen. Hoewel we dachten alles onder controle te hebben waren afdelingen en medewerkers echt nog onvoldoende voorbereid en onvoldoende getraind. Livegang doorzetten zou een catastrofe geweest zijn. Blij dat we dat hebben kunnen voorkomen.”

────

“Wij hadden een goed programma lopen, met veelbelovende resultaten. Er gingen echt heel veel dingen ook gewoon goed. Toch maakte de scan van NRP duidelijk dat een aantal zaken beter moesten. Zo konden we gefundeerd en geïnformeerd, op basis van de perceptie van de nieuwe gebruikers, tijdig bijsturen. Een goed programma werd nog beter!”

Doelgroep

Opdrachtgevers en programma-managers, die willen weten of de organisatie klaar is voor de komende verandering.