Project en programma management

Diensten

Project en programma management

Doel

De termen project en programma worden vaak door elkaar gebruikt. Het doel van een enkelvoudig programma is anders dan het doel van een wat uitgebreider programma. Bij een project gaat het om het behalen van een concreet, helder omschreven resultaat, zoals een brug, een website, een nieuwe versie van een systeem. Binnen tijd, budget en kwaliteit opleveren en oh wee als er wijzigingen zijn. Dan gaan de alarmbellen af en moet worden bijgestuurd om toch binnen tijd, budget en kwaliteit te kunnen leveren. Of er nu Agile/scrum gewerkt wordt of niet, er moet worden geleverd.

Bij een programma gaat het om de realisatie van toegevoegde waarde op lange termijn, het bijdragen aan de strategie van de organisatie, zoals betere efficiency, hogere marges, hogere klanttevredenheid. Programmamanagers overzien en coördineren de verschillende projecten en andere strategische initiatieven in een organisatie met een gezamenlijk doel. De programmamanager heeft ruimte in de realisatie van de strategische voordelen, zolang hij het vertrouwen heeft van de stakeholders en de sponsor. Maar vergis je niet, ook hier moeten wel degelijk daadwerkelijk, toegevoegde meetbare resultaten worden geleverd.

Dit is het

Om projecten en programma’s te sturen en de kans op realisatie zo groot mogelijk te maken moet een goede governance structuur worden ingeregeld. Daarbij komt dat sturen op sleutel indicatoren (KPI’S) of metrics goed afgesproken moet worden. Om enkelvoudige projecten te sturen kijken we dan vooral naar tijd, geld en kwaliteit. Ook wel de duivelsdriehoek genoemd. Want het is niet eenvoudig te bepalen welke van drie het belangrijkste is voor een specifiek project.

Bij programma’s gebruiken we ook andere indicatoren, zoals, de kwaliteit van het plan, stakeholder betrokkenheid, zijn doelen opgenomen in de jaarplannen van de teams, worden sleutelfiguren voldoende vrijgemaakt, blijft een sponsor tot het einde van het programma of wisselt dat gedurende het project, is er aandacht voor verandermanagement en hoe wordt dat ingevuld, etc. Indien er Agile gewerkt wordt is er sprake van continue verbeteren. Na het opleveren van een werkpakket gaat het projectteam immers evalueren en verbeteren.

Het sturen van wat meer complexe programma’s vraagt om een samenhangende set van indicatoren die op elk moment inzicht geven in de stand van zaken. Zo wordt men ook uitgedaagd na te denken over meetbare, concrete projectresultaten en sturing daarop. Bij NRP worden ervaringen uitgewisseld, leert men van elkaar en worden moeilijke situaties met een team van experts besproken.

Zo werkt het

Bij een assessment is het belangrijk om te weten waarom projecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren, de symptomen achter deze mislukte projecten tijdig te herkennen en oorzaken aan te pakken. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van jouw project en organisatie. We acteren als een kritische vriend. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons project assessment en ons advies wordt met de belangrijkste project stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in de status van het project en tevens concrete vervolgacties om met vertrouwen het project succesvol af te ronden.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking. 

Project portfolio management

Diensten

Project portfolio management

Doel

Wat verstaan we onder project portfolio management (PPM), ook bekend als portfolio management? Voor Next Ready Partners gaat het om het beheer van projectvoorstellen, projecten en programma’s om bredere bedrijfsinitiatieven te verwezenlijken. Project portfolio management helpt bij het plannen van toekomstige projecten door directieleden beter inzicht te geven waar de beste investeringen gedaan kunnen worden. Bovendien helpen project portofolio processen u om hiaten in de huidige projectportefeuille te vinden of de huidige projecten te identificeren die een belemmering kunnen vormen voor het voltooien van een toekomstig project.

Een voorbeeld om het bovenstaande te verduidelijken. Programmamanagers leiden gelijksoortige projecten, terwijl portfoliomanagers volledig niet aan elkaar gerelateerde projecten kunnen beheren. Een IT-programmamanager kan bijvoorbeeld een ERP-implementatie en een BI-implementatie beheren. Hoewel het verschillende projecten zijn, kunnen ze gebruik maken van vergelijkbare middelen en er baat bij hebben als ze door dezelfde persoon worden beheerd.

Een portfoliomanager kan een software-implementatieprogramma beheren naast zijn inhoudelijke marketingprogramma. Hoewel deze twee programma’s elkaar qua middelen misschien niet veel overlappen, is het toch belangrijk om ze samen te beschouwen bij het plannen van de toekomst van het bedrijf. Het is belangrijk op te merken dat een portfoliomanager naast een project ook een programma kan beheren, of misschien zelfs meerdere portfolio’s.

Een pre-implementatie review van NRP is een onafhankelijke beoordeling van de inrichting van de systeem inrichting, beheersprocessen inclusief beheersmaatregelen. Aan de hand van onze ‘best practice’ financiële en logistieke raamwerken toetsen we inrichting van het nieuwe systeem. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om met vertrouwen het nieuwe systeem in gebruik te nemen. We maken zichtbaar welke waarborgen zijn gesteld, welke nog ontbreken, welke risico’s bestaan en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij implementatie van een bedrijfskritieke IT-oplossing is het belangrijk om vertrouwen te hebben in de relevante processen, dataverwerking en adoptie. Personen vanuit verschillende functies hebben een belang bij de implementatie van een systeem. De belangen vanuit bijvoorbeeld operatie, beheer en de finance afdeling kunnen verschillen en het is daarom lastig een integraal beeld te vormen over risico’s en de meest optimale inrichting van een systeem. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van de situatie en de nodige stappen om tot een betrouwbaar systeem te komen. We acteren als een kritische partner. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van bewezen standaarden en raamwerken. Onze review uitkomsten worden met de belangrijkste stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in risico’s en de nodige stappen om de implementatie succesvol af te ronden.

Hierna

 • Heb je inzicht in de status en aanpak van het implementatieproces. 
 • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en aanbevolen maatregelen op basis van industrie standaarden met je gedeeld. 
 • Zorgen we ervoor dat er waarborgen zijn om risico’s rondom systeembeheer te mitigeren. 
 • Zal het vertrouwen in de verandering en toepassing van het nieuwe systeem vergroot zijn. 

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking. 

Pre-implementatie review

Diensten

Pre-implementatie review

Doel

Een implementatie van een IT-oplossing is een belangrijke verandering in elke organisatie. Voordat een nieuw systeem in gebruik wordt genomen, wil je zeker weten dat het voldoet aan jullie eisen en wensen en dat de organisatie klaar is voor de verandering. Ook verwacht jouw accountant een toegenomen mate van betrouwbaarheid en zekerheid. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor het inrichten van de juiste controle mechanismen in het nieuwe systeem en het slagen van een IT implementatie? Spelen bij jullie vragen als: Draagt het systeem voldoende bij aan de bedrijfsstrategie? Is de gegevensverwerking betrouwbaar? Hebben we het systeembeheer op orde? Is de organisatie klaar voor verandering? Dan geeft een externe review een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de implementatie. Bij een goed resultaat kunnen jullie met vertrouwen de implementatie afronden en ‘live’ gaan.

Dit is het

Een pre-implementatie review van NRP is een onafhankelijke beoordeling van de inrichting van het systeem, de beheersprocessen en de beheersmaatregelen. Aan de hand van onze ‘best practice’ financiële en logistieke raamwerken toetsen we de inrichting van het nieuwe systeem. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om met vertrouwen het nieuwe systeem in gebruik te nemen. We maken zichtbaar welke waarborgen zijn gesteld, welke nog ontbreken, welke risico’s bestaan en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij implementatie van een bedrijfskritieke IT-oplossing is het belangrijk om vertrouwen te hebben in de relevante processen, dataverwerking en adoptie. Personen vanuit verschillende functies hebben een belang bij de implementatie van een systeem. De belangen vanuit bijvoorbeeld operatie, IT-beheer en de financiële afdeling kunnen verschillen en het is daarom lastig een integraal beeld te vormen over risico’s en de meest optimale inrichting van een systeem. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevante documentatie bouwen we ons beeld op van de situatie en de stappen, die nog nodig zijn om tot een betrouwbaar systeem te komen. We acteren als een kritische partner. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van bewezen standaarden en raamwerken. Onze review uitkomsten worden met de belangrijkste stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in risico’s en de nodige stappen om de implementatie succesvol af te ronden.

Na dit assessment

 • Heb je inzicht in de status en kwaliteit van het implementatieproces.
 • Heb je inzicht in de belangrijkste procesrisico’s en hoe je deze (geautomatiseerd) kunt beperken.
 • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en aanbevolen maatregelen (op basis van industrie standaarden) met je gedeeld.
 • Heb je een overzicht van de relevante IT-controles die nodig zijn om te zorgen voor een veilig en effectief IT-beheer.
 • Zal het vertrouwen in de verandering en het gebruik van het nieuwe systeem vergroot zijn.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Ferry van der Ende en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 28 23 55 49
ferry.van.der.ende@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een onafhankelijke blik op verschillende aspecten van de ERP implementatie heeft voor verrassende en bruikbare inzichten gezorgd. Dankzij het rapport en dialoog met NRP hebben we de nodige wijzigingen doorgevoerd en maatregelen getroffen om blijvend zekerheid te krijgen over financiële data.”

────

“Een kritische review versterkt het vertrouwen dat we de goede kant opgaan en met een pragmatische en transparante aanpak was het prettig samenwerken.”

 

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT directeuren, die willen weten of de implementatie voldoet aan de organisatiedoelen en of de veranderde situatie waarborgen stelt voor een betrouwbare gegevensverwerking.

Project portfolio scan

Diensten

Project portfolio scan

Doel

Herken je dit? Mensen werken aan meerdere projecten tegelijk en doen van alles wat. Nieuwe projecten worden toegevoegd aan de groeiende lijst van actieve projecten. Met als gevolg een gebrek aan focus en uiteindelijk een vertraagde oplevering met een lagere kwaliteit. Wil je meer structuur in de totstandkoming van je projecten? Wil je betere keuzes en meer toegevoegde waarde? Portfoliomanagement is een effectieve manier om een duidelijke koers voor organisaties uit te zetten en eenvoudiger beslissingen te nemen over welke projecten te starten of te continueren en welke niet. Daarmee is het een bijzonder waardevolle investering, die zichzelf altijd terug verdient.

Dit is het

Portfoliomanagement is het besluitvormingsproces waarin (nieuwe) projecten en programma’s worden geëvalueerd, geselecteerd en geprioriteerd om de organisatiedoelen te behalen. Het doel is een evenwicht te vinden tussen het doorvoeren van verandering en het handhaven van operationele werkzaamheden en daarbij het rendement van de investeringen te optimaliseren. We stellen samen met jullie een projecten portfolio op voor de komende paar jaar in lijn met jullie strategie, voor een afdeling of voor de gehele organisatie. De project portfolio scan is ideaal om uit te voeren voordat een budgetteringsronde plaatsvindt.

Zo werkt het

Stap één is het inzichtelijk maken van de huidige situatie. Samen doorlopen we de lijst met actieve projecten, hun status en hoe deze bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Daarna voegen we daar alle ideeën en projecten aan toe, die in de pijplijn zitten. In een of meerdere workshops met de directie en/of afdelingshoofden evalueren, selecteren en prioriteren we jullie projecten. NRP helpt je niet alleen bij het proces om tot een projecten portfolio te komen, maar zal ook inhoudelijk meepraten over welke projecten wij denken dat in de portfolio moeten komen. De doorlooptijd van een project porfolio scan is normaal gesproken een aantal weken.

Na deze scan

 • Is er één lijst van lopende projecten, inclusief eigenaren, statussen, verwachte opbrengsten en verwachte kosten om de projecten af te ronden.
 • Is er een lijst van projecten waar jullie het komende jaar aan gaan werken en die in lijn is met jullie strategie en organisatiedoelstellingen.
 • Heb je inzichtelijk of er project management capaciteit bij moet, en zo ja hoeveel.
 • Ben je in staat om een snellere en goedkopere projectoplevering te realiseren.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Alleen al het inzichtelijk maken van onze lopende projecten drukte ons met de neus op de feiten. We willen te veel. Inzicht geeft echt uitzicht.”

────

“De aanpak van NRP is makkelijk te volgen, geen dikke slide decks en met respect voor onze organisatiecultuur. De structuur, die jullie hebben aangebracht, brengt rust binnen onze IT afdeling.”

────

“Uitermate kundig, zowel breed-inhoudelijk als op vlak van projectmanagement – bijzonder resultaatgericht – hands-on mentaliteit – bijzonder flexibel / wendbaar – zeer veel energie / positiviteit – ontzettend aangename samenwerking.”

Doelgroep

Directieleden, afdelingsmanagers en programmaleiders, die een project portfolio willen opstellen of willen laten analyseren.

Project assessment

Diensten

Project assessment

Doel

Projecten kosten veel tijd, geld en energie van een organisatie. Als alles goed gaat maakt de organisatie een belangrijke stap, maar de gevolgen als het niet goed gaat zijn groot. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor het slagen van een belangrijk project? Spelen bij jullie vragen als: Kunnen we dit zelf? Zijn we niet te veel afhankelijk van de leverancier? Hebben we de risico’s onder controle? Kan ons project goedkoper? Kan de voorspelbaarheid van de planning worden vergroot? En worden de door ons verwachte voordelen wel gerealiseerd? Dan is een externe ‘dwarskijker’ of ‘meedenker’ geen overbodige luxe.

Dit is het

Een project assessment van NRP is een onafhankelijke beoordeling van jullie project waarmee jullie informatie krijgen over de status van het project of programma. Wij helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden en doen pragmatische aanbevelingen om het project verder te helpen. We maken zichtbaar wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat je er daaraan kunt doen.

Zo werkt het

Bij een assessment is het belangrijk om te weten waarom projecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren, de symptomen achter deze mislukte projecten tijdig te herkennen en oorzaken aan te pakken. Door het interviewen van de betrokkenen en het bestuderen van alle relevantie documentatie bouwen we ons beeld op van jouw project en organisatie. We acteren als een kritische vriend. Dat doen we niet alleen op basis van onze kennis en ervaring, maar ook op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons project assessment en ons advies wordt met de belangrijkste project stakeholders besproken, zodat draagvlak en begrip ontstaat. Zo krijgen jullie inzicht in de status van het project en tevens concrete vervolgacties om met vertrouwen het project succesvol af te ronden.

Na dit assessment

 • Heb je inzicht in waar je project staat en hoeveel tijd het nog gaat kosten.
 • Heb je inzicht in de belangrijkste projectrisico’s en hoe je deze kunt beperken.
 • Hebben wij onze observaties, onze ervaringen en mogelijke projectinterventies met je gedeeld.
 • Zorgen we ervoor dat er waarborgen komen om de kwaliteit van de meest belangrijke projectprocessen en projectdeliverables te verbeteren.
 • Zal het vertrouwen in het succes van jullie project vergroot zijn en ben je in staat om een snellere en goedkopere projectoplevering te realiseren.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De ERP implementatie bleek complexer dan vooraf voorzien. Dit was reden om de implementatie stil te leggen en over te gaan tot een heroverweging van uitgangspunten en aanpak. Het stilleggen gaf aanleiding tot een afwaardering van € 18 miljoen, een gedeelte van het tot dan toe geïnvesteerde bedrag. Na het assessment hebben we de governance aangepast en zijn we met minder mensen verder gegaan. Door deze interventies hebben we het project weer op de rails gekregen.”

────

“Ik wil jullie van mijn kant bedanken voor jullie inbreng en inzet. NRP heeft er aan bijgedragen dat het proces weer op gang is gekomen en dat er uiteindelijk met succes is geïmplementeerd.”

────

“Zonder jullie interventies waren we nooit zover geweest als we nu zijn. Bedankt!”

Doelgroep

 Project sponsoren, stuurgroepleden en programmaleiders, die willen weten hoe hun project ervoor staat en hoe ze het succes van hun project kunnen vergroten.

Sturen op digitalisering

Diensten

Sturen op digitalisering

Doel

Met behulp van digitalisering je organisatiedoelstellingen halen, dat is wat je wil bereiken, en dat is vaak meer dan alleen een mooie ‘return on investment’. Je weet al dat dit niet alleen een IT-project is, dat er ook een organisatorische verandering bij hoort, dat nieuwe competenties nodig zijn en dat dit in het verleden moeizaam ging. Next Ready Partners is in staat, met al onze ervaring, om digitalisering in goede banen te leiden. Om echt waarde toe te voegen en blijvend resultaat te realiseren. Next Ready Partners zorgt voor de juiste inrichting van de projecten zodat de puzzel, die gelegd moet worden tussen strategie en digitalisering niet gezien wordt als een opdracht voor IT of de CIO.

Dit is het

Digitalisering kent vele gezichten. Het in gebruik nemen van nieuwe IT systemen, digitaliseren van bestaande processen, het starten met digitale dienstverlening, zaakgericht gaan werken in de Cloud, het gaat allemaal samen met nieuwe manieren van werken. Het zijn geen IT projecten, maar organisatie transformaties met een IT component. De impact op de organisatie is groot en daarmee ook het risico van mislukken. Dit vereist een goed georganiseerde maar ook flexibele aanpak. Next Ready Partners helpt jou als opdrachtgever, het projectteam en jouw organisatie succesvol te zijn in het realiseren van de doelstellingen. Hierbij besteden we speciale aandacht aan het inrichten van een heldere project beheer structuur, het vertalen van strategische doelen naar project doelstellingen, het managen van risico’s en een geïntegreerde aanpak voor competentie-ontwikkeling. Hiermee zorgen we voor verbinding met de verschillende teams en medewerkers en het borgen van succes voor de toekomst.

Zo werkt het

Wij worden tijdelijk onderdeel van jouw organisatie. We werken actief mee aan het succes. Hierbij bepalen we samen de strategie om van A naar B(eter) te komen. De methodiek die we daarbij kiezen kan per (deel)project verschillen. Denk aan Prince2, Agile, Scrum, Lean Six Sigma of een mix.

Door deze aanpak

 • Heb en houd je inzicht in de projecten, de voortgang en de verwachte kosten.
 • Worden je stakeholders permanent betrokken en creëer je vanaf het begin draagvlak.
 • Zal de organisatie zich optimaal voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid.
 • Staat er een gedegen structuur voor de toekomst.
 • Leren je medewerkers om succesvol projecten te realiseren.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Arie Huisman en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 15 01 45 82
arie.huisman@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Ik hoop wel dat jullie betrokken blijven bij onze toekomstige projecten.”

────

“NRP managed our Oracle EBS Cloud project very well for us. NRP gained instant acceptance of our employees. NRP was able to build strong trust and confidence with the country managers and the executive board, needed to make the project a success.”

────

“Klasse hoor. Complimenten voor de livegang van het Zaakgericht Werken. Ons nieuwe systeem maakt het mogelijk om bezwaren, verzoeken om uitstel van betaling en klantvragen te registreren en af te handelen.

 Ben erg benieuwd naar jullie aanpak en lessons learned voor onze andere projecten.”

Doelgroep

Opdrachtgevers van digitaliseringsprojecten, die begrijpen dat tijdelijke hulp van buitenaf een breekijzer kan zijn voor realisatie en blijvend succes.