Business consultancy

Diensten

Business consultancy

Doel

Onze business consultants adviseren organisaties inhoudelijk over bedrijfskundige vraagstukken. Dat kan op managementniveau of op operationeel niveau binnen een specifiek team of afdeling. Einddoel daarbij is altijd dat processen en werkwijzen blijvend en duurzaam verbeteren. Het kan daarbij gaan om het inrichten van een ERP systeem, het inrichten van een IT-afdeling of een breder IT-vraagstuk of strategisch advies aan het management. Onze consultants kunnen inhoudelijk adviseren omdat ze kennis hebben van specifieke processen, een specifiek vakgebied of branche.

Dit is het

Een klant wil een nieuw proces of een compleet nieuw systeem inrichten. Er worden dan implementatieconsultants van de leverancier ingehuurd voor de inrichting. Van eigen medewerkers wordt verondersteld dat ze kunnen aangeven wat men exact wil en hoe een proces het beste kan worden ingericht. Onze business consultant heeft kennis van het vakgebied, bijvoorbeeld AGF, en van IT-systemen. Zo kan hij inhoudelijk adviseren over de in te richten processen.
Hetzelfde geldt voor het inrichten van processen voor een IT-afdeling. Onze consultants hebben inhoudelijke kennis over de relevante processen en hoe je die het beste inricht om de afdeling goed te laten functioneren.

Zo werkt het

Een business consultant zorgt naast het inhoudelijke werk ook voor draagvlak. Medewerkers voelen zich gesteund door de inhoudelijke kennis van de business consultant waardoor draagvlak ontstaat. Onze business consultant zorgt ervoor dat nieuwe processen worden beschreven en besluiten worden vastgelegd zodat de kennis binnen de organisatie blijft. Dit is juist van belang om als organisatie na onze betrokkenheid verder te kunnen. Duurzaam borgen noemen we dat.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Ferry van der Ende en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 28 23 55 49
ferry.van.der.ende@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Alleen al het inzichtelijk maken van onze lopende projecten drukte ons met de neus op de feiten. We willen te veel. Inzicht geeft echt uitzicht.”

────

“De aanpak van NRP is makkelijk te volgen, geen dikke slide decks en met respect voor onze organisatiecultuur. De structuur, die jullie hebben aangebracht, brengt rust binnen onze IT afdeling.”

────

“Uitermate kundig, zowel breed-inhoudelijk als op vlak van projectmanagement – bijzonder resultaatgericht – hands-on mentaliteit – bijzonder flexibel / wendbaar – zeer veel energie / positiviteit – ontzettend aangename samenwerking.”

Doelgroep

Project sponsoren, stuurgroep leden en IT directeuren, die inhoudelijk hulp willen bij de implementatie van een IT systeem of bij het inrichten van processen.

Business analyse

Diensten

Business analyse

Doel

De discipline business analyse heeft veel overeenkomsten met informatieanalyse. Een belangrijk verschil is dat de business analist vanuit een breder perspectief kijkt naar klantvraagstukken, terwijl de informatieanalist de basis legt voor de ontwikkeling van nieuwe software. Onze business analisten hebben als belangrijkste focus het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en deze vertalen naar ICT-oplossingen. De input van de business analist wordt bijvoorbeeld niet alleen gebruikt om processen te optimaliseren, maar ook kan zijn of haar als basis voor een pakketselectie dienen. Kenmerkend aan onze business analisten is dat er veel branchekennis aanwezig is, zoals over de AGF, Telecom of ICT branche.

Dit is het

Door hun specifieke branche kennis zien we de business analisten van NRP verder gaan dan alleen ICT-gerelateerde vraagstukken. We helpen onze klanten door te adviseren hoe processen verder geoptimaliseerd kunnen worden, al dan niet door de inzet van digitale middelen. Oplossingen kunnen ook gevonden worden in procesverbeteringen of organisatorische veranderingen. Centraal in de benadering van NRP staat dat een organisatie alleen die dingen moet doen die waarde toevoegen voor de klant. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd zorgt NRP dat klanten op een frisse en andere manier naar hun eigen processen kunnen kijken.

Zo werkt het

De aard van de werkzaamheden is divers en de aanpak is vaak per klant verschillend. In essentie komt het echter altijd neer op het optimaliseren van bedrijfsprocessen en daarbij behorende verbeteringen op het gebied van organisatie en/of systemen. In sommige gevallen betreft dit een specifiek vraagstuk. Voorbeeld vragen zijn hierbij: Hoe krijg ik meer grip op mijn voorraden?, of Hoe krijg ik beter inzicht in mijn cashflow? In andere gevallen is het vraagstuk en de analyse bedrijf breed en kan het bijvoorbeeld de basis betreffen voor het selecteren van een ERP-pakket.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met René Bol en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 18 84 51 42

rene.bol@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Alleen al het inzichtelijk maken van onze lopende projecten drukte ons met de neus op de feiten. We willen te veel. Inzicht geeft echt uitzicht.”

────

“De aanpak van NRP is makkelijk te volgen, geen dikke slide decks en met respect voor onze organisatiecultuur. De structuur, die jullie hebben aangebracht, brengt rust binnen onze IT afdeling.”

────

“Uitermate kundig, zowel breed-inhoudelijk als op vlak van projectmanagement – bijzonder resultaatgericht – hands-on mentaliteit – bijzonder flexibel / wendbaar – zeer veel energie / positiviteit – ontzettend aangename samenwerking.”

Doelgroep

Bestuurders die willen weten waar processen verder geoptimaliseerd kunnen worden al dan niet met de inzet van ICT-middelen.

Informatie analyse

Diensten

Informatie analyse

Doel

We zien dat veel bedrijven bij het implementeren van een nieuw IT-systeem zoveel als mogelijk kijken naar een standaardoplossing. Toch komt het nog regelmatig voor dat een standaardoplossing de bedrijfsprocessen onvoldoende ondersteunt. Wanneer bedrijfsprocessen lastig blijken om in het nieuwe systeem te implementeren, kan het aanpassen of ontwikkelen van software een oplossing zijn. In dat geval kunnen de informatieanalisten van NRP uitkomst bieden.

Dit is het

Eén van de eerste stappen in een ontwikkeltraject van nieuwe software is namelijk de informatieanalyse. Hiermee wordt vastgesteld of het aanpassen van bestaande systemen, of het ontwikkelen van nieuwe software een juiste keuze is voor een organisatie. Hiertoe leggen onze analisten de informatiebehoefte van een organisatie vast en geven op basis hiervan input voor vervolgstappen in de softwareontwikkeling. Hiermee leggen we feitelijk de basis voor nieuwe software. Maar de analisten van NRP gaan verder. We zien softwareontwikkeling altijd in een breder perspectief en samen met de klant beoordelen we niet alleen de impact op ICT-gebied, maar ook op processen en organisatie. Zo opereren onze informatieanalisten op het snijvlak van ICT en business.

Zo werkt het

Bij het ontwerpen van nieuwe software, of aanpassingen in bestaande, beginnen onze informatieanalisten altijd met een verkennend onderzoek om de eisen en wensen aan de nieuwe software in kaart te brengen. We adviseren onze klanten over de haalbaarheid van die eisen en wensen in relatie tot de nieuwe oplossing en bedrijfsprocessen. Ook bespreken we de impact op bestaande processen en de organisatie. Het zou immers zomaar kunnen dat de nieuwe software een geheel nieuwe dimensie toevoegt aan de bedrijfsactiviteiten, zoals het inrichten van ondersteuning en beheer.

Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht, worden deze vertaald naar een functioneel ontwerp en een logisch datamodel. Dit is de input voor de mensen die uiteindelijk de software gaan maken. Maar hier houdt de rol van NRP niet op. NRP kan tijdens de ontwikkeling de klant ondersteunen door te monitoren dat de oorspronkelijke eisen en wensen ook daadwerkelijk op de juiste wijze geïmplementeerd worden.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met René Bol en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 18 84 51 42

rene.bol@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Alleen al het inzichtelijk maken van onze lopende projecten drukte ons met de neus op de feiten. We willen te veel. Inzicht geeft echt uitzicht.”

────

“De aanpak van NRP is makkelijk te volgen, geen dikke slide decks en met respect voor onze organisatiecultuur. De structuur, die jullie hebben aangebracht, brengt rust binnen onze IT afdeling.”

────

“Uitermate kundig, zowel breed-inhoudelijk als op vlak van projectmanagement – bijzonder resultaatgericht – hands-on mentaliteit – bijzonder flexibel / wendbaar – zeer veel energie / positiviteit – ontzettend aangename samenwerking.”

Doelgroep

Projectteams en bestuurders die met vraagstukken zitten over de functionele invulling van hiaten in de ondersteuning van het proces door software.

Pakket selectie

Diensten

Pakket selectie

Doel

De juiste keuze maken! Vandaag de dag is de mate waarin uw organisatie succesvol is mede afhankelijk van de mate waarin uw softwareoplossingen uw bedrijfsvoering en informatievoorziening ondersteunen. Dit draagt immers bij aan het realiseren van de doelstellingen en besturing van uw organisatie. Dit maakt het selecteren van nieuwe softwareoplossingen voor uw organisatie van strategisch belang en direct bepalend voor succes in de toekomst.

Dit is het

Wij begeleiden uw organisatie bij het maken van een onderbouwde keuze voor een nieuwe softwareoplossing. Een keuze voor de juiste software is zeker gezien de overvloed aan oplossingen en leveranciers in de markt en de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden geen gemakkelijke. De software zal moeten voldoen aan de karakteristieke eigenschappen van uw organisatie. Maar niet alleen de uiteindelijke keuze voor een softwareoplossing is van belang, maar ook de keuze voor de leverancier is minstens zo belangrijk.

Zo werkt het

De selectie van de software maakt onlosmakelijk deel uit van de totale implementatie van een softwarepakket. Deze implementatie bestaat uit vier fasen: de voorbereiding, de selectie, de implementatie en de nazorg. Nadat we tijdens de voorbereidingsfase kennis hebben genomen van o.a. de achtergrond van uw vraag, uw missie en strategie, huidige knelpunten en de waarde die uw organisatie toevoegt, starten we met de selectiefase. We stellen met u een long list op van mogelijke oplossingen en leveranciers en verzorgen de informatieaanvraag om meer te weten te komen over de software en de mogelijke leverancier. We helpen u met het stellen van de juiste vragen en het schrijven van een demonstratiescript, zodat u kan objectief kan beoordelen in hoeverre de software past binnen uw organisatie en of u de juiste klik heeft met de leverancier. Zodra de keuze is gemaakt ondersteunt NRP u ook bij de contractonderhandelingen en desgewenst bij de voorbereidingen op de implementatie.

Onze bewezen, flexibele methodiek en pragmatische aanpak op gebied van softwareselectie is toepasbaar bij omvangrijke als bij kleinere projecten.

Na dit selectieproces

  • Is er op een objectieve en onafhankelijke manier de beste softwareoplossing gekozen voor uw organisatie.
  • Is voor de implementatie het draagvlak binnen uw organisatie vergroot en zijn de eisen van de verschillende stakeholders beter op elkaar afgestemd.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Maarten Broekhuizen en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 51 88 55 49
maarten.broekhuizen@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Dank voor jullie begeleiding, fijn dat jullie ons door deze storm hebben geleid’

Doelgroep

Financieel directeur, project sponsoren, stuurgroepleden en IT-directeuren, die willen weten of het aan te schaffen softwarepakket zal bijdragen aan de realisatie aan de organisatiedoelstellingen.