De juiste bedrijfssoftware

Klantcase

De juiste bedrijfssoftware

Probleem

Bij een internationaal opererend bedrijf in de Agri-sector, dat in korte tijd is doorgegroeid tot een organisatie met een miljoenenomzet, heeft het IT-landschap deze enorme groei niet weten bij te houden. De focus van de organisatie lag de eerste jaren logischerwijs op de core business en niet zozeer op de processen en de IT. Als geen ander zag men in, dat goede processen en innovatieve bedrijfssoftware noodzakelijk zijn om verdere groei blijvend te ondersteunen, maar hoe pak je dit projectmatig aan?

René Bol heeft dit traject uitgevoerd en begeleid. Hij heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van business en IT en doorziet snel complexe processen. René schetst eerst het uiteindelijke doel en zorgt dat de focus daarop blijft. Door een gestructureerde aanpak en duidelijke communicatie brengt hij projecten binnen de gemaakte afspraken tot een goed einde.

Aanpak

In dit project heeft René de klant begeleid in de zoektocht naar geschikte bedrijfssoftware, passend binnen de agrarische sector. Samen met de klant is hij gestart met het opstellen van de business case en het inventariseren van de belangrijkste, unieke bedrijfsprocessen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het business canvas model en gedetailleerde procestekeningen.

Vervolgens is de scope bepaald. Daarna is een gedegen selectie van potentiële internationale leveranciers uitgevoerd. Informatieverzoeken zijn verzonden en op basis daarvan zijn offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers. Offertes en voorwaarden zijn doorgesproken en de meest aansprekende leveranciers uitgenodigd om een demonstratie te geven van hun oplossing. Op basis hiervan heeft de klant uiteindelijk beslissingen genomen.

René heeft dit project begeleid en alle documentatie en communicatie verzorgd om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen en in staat te stellen de juiste keuze te maken voor verdere groei van het bedrijf.

Bereikte resultaten

De gekozen aanpak heeft geleid tot het kiezen van de juiste partner en de juiste bedrijfssoftware voor de klant. Door de zorgvuldige en objectieve benadering is de klant ook zeker, dat de nieuwe software aan de verwachtingen gaat voldoen en de doelstellingen uit de business case gaat vervullen. De klant staat nu aan de vooravond van de implementatie.

Doorslaggevend in dit project

Belangrijk in dit project is het samenbrengen van de expertise van de klant en die van de Next Ready Consultant, in dit geval René. Soms hebben klanten complexe processen en René kan door zijn analytisch vermogen dergelijke processen snel doorgronden en in begrijpelijke taal omzetten voor softwareleveranciers. De nauwe samenwerking tussen klant en consultant heeft dit project tot een succes gemaakt.