Wanneer een ongestructureerde manier van werken niet meer voldoet

Klantcase

Wanneer een ongestructureerde manier van werken niet meer voldoet

Probleem

De klant stuurde zijn productieafdeling aan via een mix van legacy software, Excel sheets, Access databases, email en gedeelde netwerkschrijven. In de afgelopen 8 jaar zijn er meerdere pogingen ondernomen om delen van dit software landschap te vervangen. Al deze inspanningen waren onsuccesvol. De vraag was om een project te leiden met als doel om één systeem te kiezen en te implementeren, dat de planning- en de registratieprocessen van de productieafdeling ondersteunt. Het doel dat de productieafdeling met dit project voor ogen had, was een gebruikersvriendelijke oplossing voor de werkvloer en een ‘single source of truth’ voor alle betrokkenen, die gebruik maken van de uitkomsten van het productieproces.

Maarten was de projectleider voor dit project. Maarten creëert vertrouwen. Met energie en enthousiasme weet Maarten projectleden te inspireren en met zijn daadkracht kan hij een mislukt project om te buigen in een succesvol project.

Aanpak

Als er meerdere pogingen zijn ondernomen om een project succesvol af te ronden en die zijn niet gelukt, dan faalt een project in dit soort gevallen vaak niet door een gebrekkig systeem of door de implementatiepartner, maar door andere factoren. Denk hierbij aan ineffectief leiderschap, een incompleet overzicht van alle projectbetrokkenen en hun visies, gebrek aan betrokkenheid van de belanghebbenden, verkeerde (financiële) prikkels, veranderende projectdoelen, onduidelijke functionele eisen, gebrek aan richting, onvoldoende planning en/ of het uitstellen van beslissingen.

Bij de start van dit project hebben we daarom relatief lang stilgestaan bij wat we anders moesten doen om deze keer wel een succesvol project te realiseren. We hebben een nieuwe ‘leading coalition’ gevormd. Dit team, bestaande uit een mix van externen, nieuwe medewerkers en afdelingshoofden, heeft in korte tijd een werkende oplossing aan de eindgebruikers laten zien. Hierdoor werd projectmoeheid voorkomen. Daarnaast is er veel inspanning verricht op het aspect van verandermanagement voor, tijdens en na ingebruikname. De gebruikers werden getraind en ondersteund op de werkvloer. De nieuwe managers werden geholpen in hun rol als verandermanager en in het laten zien van goed voorbeeldgedrag. Het hogere management liet zich zien als sponsor van dit project en benadrukte het belang ervan.

Bereikte resultaten

Het productieproces is geüniformeerd en daardoor is de werkwijze voor veel productiemedewerkers ingrijpend gewijzigd. Door dit project hebben alle betrokken afdelingen rondom het productieproces nu real-time inzage in de verwachte en beschikbare productiehoeveelheden door middel van interfaces en rapportages (PowerBI in dit geval). Door het gebruik van scanners (ondersteund via PowerApps) wordt het systeem direct gevoed met real-time data vanaf de productievloer en is administratie op papier, via Excel, email etc. overbodig.

Doorslaggevend in dit project

De klant verwoordde het in de evaluatie als volgt: “De randvoorwaarden van het project waren niet ideaal. Het vergt tactiek en daadkracht om hierin succesvol te opereren. Het verschil dat Next Ready Partners maakt, is dat ze ook zaken oppakken die niet direct met het project te maken hebben, maar wel nodig zijn voor resultaat.”

Teamleden die elkaar aanvullen

Klantcase

Teamleden die elkaar aanvullen

Probleem

De klant kampte met een slechte aansluiting van het oude ERP-systeem op de huidige business en met stijgende onderhoudskosten om het ERP-systeem in de lucht te houden. Dit was aanleiding om te migreren van AX2009 naar Dynamics 365 Finance & Operations.  Een van de oorzaken van de stijgende onderhoudskosten waren de internationale wijzigingen in wet- en regelgeving. Tevens zorgde de groei van de organisatie, naar een omzet boven de 250 miljoen euro, voor de noodzaak om de warehouse managementprocessen opnieuw in te richten.

Maarten was de projectleider voor dit project. Maarten creëert vertrouwen. Met energie en enthousiasme weet Maarten projectleden te inspireren en goed presterende (project)teams te creëren, die in staat zijn om zelfs een maand voor planning een ERP-systeem live te brengen.

Aanpak

Van een ‘oud’ on-premise ERP-systeem, naar een nieuw ERP-systeem dat beheerd wordt in de cloud is meer dan alleen een technische wijziging. Daarom hebben we gekozen voor een aanpak, waarbij we eerst de kleine administraties op het nieuwe systeem zijn gezet, om de techniek en het systeem goed te beheersen. Een van veranderingen, waar je als organisatie op moet anticiperen, zijn de releases die door de leverancier (in dit geval Microsoft) doorgedrukt worden. Voer je deze niet door, dan wordt het voor je gedaan. Als gevolg hiervan moet de organisatie frequenter testen.

Na een half jaar ervaring op te hebben gedaan, hebben we als team de sprong gemaakt om de grootste administratie, met de meeste interfaces en afhankelijkheden, te migreren naar het nieuwe platform. Als projectmethodiek hebben we gekozen voor een scrum aanpak en een team dat is samengesteld op basis van Belbin profielen. Daardoor kenden de project kernteamleden elkaars sterke en zwakke punten. Door het strak volgen van de gekozen projectmethodiek en een high performance team is het gelukt om een maand eerder dan gepland live gegaan, binnen budget en met de gewenste kwaliteit.

Bereikte resultaten

Een nieuwe ERP-systeem, dat een maand eerder beschikbaar was voor de business, waarbij de toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving sneller en makkelijker te verwerken zijn. Nieuwe, efficiëntere warehouseprocessen, waarbij scanning en computergestuurde picking en packing de standaard zijn. Een ERP-systeem, dat via de nieuwe technologieën gebruik kan maken van mobiele applicaties en nieuwe technieken (machine learning) en zorgt voor een aantal nieuwe functionaliteiten waar klanten op zaten te wachten.

Doorslaggevend in dit project

Elk project heeft tegenslagen, moeilijke fases en last van tijds -en budgetdruk. Een van de valkuilen binnen dit project was dat we het systeem nog mooier en beter wilden maken dan afgesproken. Het project liep nu eenmaal op schema. NRP heeft zich kunnen onderscheiden door het inbrengen van een ervaren projectleider, die in staat is om hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden, de planning strak in de gaten hield en gericht bleef op het realiseren van de bedrijfsvoordelen. Een projectleider, die het team motiveerde, enthousiasmeerde en die als katalysator fungeerde door het inbrengen van best practices.

High performance team sleutel tot succes

Klantcase

High performance team sleutel tot succes

Probleem

Krijg antwoorden uit uw data. Samen met een internationaal kennisinstituut uit Delft hebben we een project uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om door middel van data-analyse technieken (machine learning) voorspellingen kunnen doen ten aanzien van budgetoverschrijdingen bij projecten, die zij uitvoeren. Kunnen we in een vroeg stadium voorspellen welk project op budget gaat lopen, welk project 20% overschrijding zal krijgen etc.?

Maarten heeft dit project geleid. Met zorg heeft hij het projectteam samengesteld en de projectrandvoorwaarden gewaarborgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de internationale kennis op tijd beschikbaar was. In een kort tijdsbestek hebben we met dit team mooie resultaten behaald en veel geleerd over wat wel en niet werkt rondom machine learning.

Aanpak

Het project had een exploratief karakter. Met een klein team, samengesteld op basis van Belbin profielen hebben we zes weken samengewerkt aan het opstellen van een datamodel. Hiervoor hebben we de zeven stappen van machine learning gebruikt. Een stappenplan dat Google ook met succes gebruikt.

Bereikte resultaten

Na 6 weken hebben we onze resultaten aan de directie gepresenteerd. Naast diepere inhoudelijk kennis van nieuwe technieken, zoals machine learning, gelden de lessons learned van dit project voor veel meer projecten. Enkele voorbeelden: (innovatieve) projecten vereisen vertrouwen tussen teamleden en teamleden die elkaar complementeren, maak vooraf afspraken over de semantiek (taal) en zorg ervoor dat je data op orde hebt voordat je begint.

Doorslaggevend in dit project

Wij denken dat het cruciale moment vóór de start van het project lag. Het er samen over eens zijn, dat je moet stoppen met praten en analyseren, maar gewoon de tijd en ruimte vrij moet maken om dit soort exploratieve projecten te starten, zonder garantie op een goede afloop.